Klachtenregeling onderwijs

Overal waar gewerkt wordt, worden er af en toe fouten gemaakt. Ook binnen ons Kindcentrum. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen zoeken wij naar een goede oplossing en als we er niet uit komen, bekijken we wie er moet worden ingeschakeld om het probleem op te kunnen lossen. In het kader van de invoering van de Kwaliteitswet (1998) beschikken wij als iedere school over een klachtenregeling.

Wat houdt de klachtenregeling in?
De klachtenregeling kunt u raadplegen als een klacht voor uw gevoel niet naar tevredenheid is weggenomen. U hebt de klacht dan wel eerst besproken met de leerkracht van uw kind, de directeur of de contactpersoon. In de klachten-regeling staat precies beschreven hoe er gehandeld moet worden. De openbare basisscholen in Zutphen zijn sinds 01-10-1999 aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs.

Waarom is voor de aansluiting gekozen?
Er is gekozen voor de Landelijke Klachten Commissie (LKC) van de VOS/ABB (belangenbehartiger onderwijsorganisaties), omdat deze commissie deskundig is. De klachtenregeling is opgesteld naar het landelijk model van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en is bedoeld voor zowel algemene klachten als klachten van seksuele aard. Er wordt dus met één klachtencommissie gewerkt.

Contactpersoon en externe vertrouwenspersoon
Iedere school kent één of twee contactpersonen die als aanspreekpunt(en) dienen. Als het nodig is bespreekt de contactpersoon de klacht met de externe vertrouwenspersoon. Bij klachten over seksuele intimidatie wordt de externe vertrouwenspersoon direct ingeschakeld. Tot slot melden wij u dat de klachtenregeling op school ter inzage ligt. 

Klachtenregeling opvang

Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Wij horen dit graag van u zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Komt u er met de medewerker niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende van uw opvanglocatie. Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld, zich vaker voordoen of verwacht u dat het intern indienen van uw klacht geen zoden aan de dijk zal zetten, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Stichting Archipel Kinderopvang is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Meer informatie over deze klachtencommissie kunt u vinden op klachtenregeling.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter