Onze schooltijden wijzigen!

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 wijzigden onze schooltijden naar het zogeheten 3-dagen model; waarbij alle kinderen 3 gelijke langere lesdagen op school lunchen en 2 middagen lesvrij zijn. De MR heeft op 11 april 2016 ingestemd met dit besluit. Onderstaand de overwegingen die hiertoe geleid hebben en en beschrijving van het proces dat werd gevold om tot een zorgvuldig genomen besluit te komen. De MR heeft in 2016-2017 de gewijzigde schooltijden uitgebreid geevalueerd op zowel de praktische aspecten (lunchen, pauze), financiële en organisatorische kant (opvang, invulling personeel) als ook de gevolgen van dit model voor de formatie en groepsindeling en daarmee de organisatie van het onderwijs. Gebaseerd op de evaluatie wordt in 2017-2018 gekeken of eventuele aanpassingen/maatregelen nodig zijn. Daarnaast is de directie gevraagd om in overleg met de kinderopvang te onderzoeken of er meer flexibiliteit mogelijk is in het bieden van opvang, het gelijktrekken van eindtijden voor 0-4 jarigen en 5-13 jarigen is vanuit deze behoefte gerealiseerd.

In de maand mei (2016) ontvingen ouders (schriftelijk) aanvullende informatie m.b.t. praktische en organisatorische aspecten van dit besluit. 


Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter