Bewegingsonderwijs

Gymnastiek wordt gegeven door bevoegde groepsleerkrachten in groep 1-8 in sporthal De Kei, soms ook buiten.

Gymrooster 2022-2023

De gymlessen starten in de tweede lesweek na de zomervakantie. De gym uren voor alle groepen zijn zoveel mogelijk geclusterd. Op deze manier houden we meer gym tijd over. Onderstaande tijden zijn exclusief het omkleden en lopen naar en van De Kei. De uren worden verdeeld in spel- en methodelessen. Zodra het weer het toelaat verzorgen we graag af en toe een buiten-gymles op het veld in de buurt.

Dinsdagen:
Groepen 3 A, 3 B, 4, 5 B, 7 en 7/8.

Voor groep 3 geldt: ouders brengen hun kind om 08.20 uur naar de ingang van De Kei òf om 08.10 op school zodat hij/zij met de leerkracht naar De Kei kan lopen. Trekt u daarom uw kind al de gymkleding aan en zorg anders voor makkelijke kleding op de dag dat uw kind gaat gymmen, zodat de leerkracht snel de les kan beginnen. 

Vrijdagen even weken:
Groepen 1 /2 A, 1 / 2 B, 5 A, 6 en 8.

Vrijdagen oneven weken:
Groepen 1/2 C, 1/2 D, 5 A, 6 en 8

 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter