Burgerschap

We bereiden kinderen voor op hun latere functioneren in de maatschappij, Daar hebben ze niet alleen de basisvaardigheden zoals taal en rekenen voor nodig, maar ook kennis om als zelfstandige burgers te kunnen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis van democratie, politieke besluitvorming, mensenrechten en om het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties van leerlingen draagt eraan bij dat zij hun eigen normen en waarden herkennen en daarmee een eigen identiteit kunnen vormen. Burgerschap wordt vaak in andere vakken geïntegreerd. 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter