Ons bestuur, stichting Archipel, heeft de hantering van de Kanjertraining verankerd in het beleidsstuk Kanjertraining. Dat geeft zicht op wat we op alle Archipelscholen doen en waar we voor staan. Het document geeft zicht op de samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten, die onze scholen hanteren.

Doel van dit beleid: 
  • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag.
  • Leerkrachten en schoolleiding een toereikend middel bieden om adequaat te kunnen reageren op ongewenst gedrag.
  • Leerlingen en ouders laten weten waar ze aan toe zijn.
  • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school.
  • Tijdig signaleren van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
  • Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in scholen, door het volgen van een duidelijke lijn.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter