Leesmotivatie

Voor het tweede jaar hebben leerlingen én leerkrachten meegedaan aan de Monitor de bibliotheek op school. Dit is een digitale vragenlijst, ontwikkeld door Stichting Lezen, Kunst van Lezen, de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, waarbij het leesgedrag en de leesmotivatie op school in kaart wordt gebracht. De uitkomsten geven het team aandachtspunten om met lezen en leesbevordering verder te gaan. Natuurlijk willen we graag enkele uitkomsten met u delen: Leesmonitor 2017.

Bijna alle 0- tot 5-jarigen worden voorgelezen. Rond het zesde jaar ligt er een breukvlak. Landelijk stopt ongeveer 25 procent van de ouders met voorlezen als kinderen zelf leren lezen. Bij ons ligt dat wat lager. Toch een gemiste kans. Kinderen van ouders die blijven voorlezen, krijgen extra gelegenheid hun woordenschat en tekstbegrip uit te breiden. Daarnaast maken ze kennis met boeken die ze nog niet zelf kunnen lezen en genieten ze langere tijd van de voorleesmomenten met hun vader of moeder.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste leerlingen de bibliotheek op onze school een fijne plek vinden. Gelukkig maar want daar wordt hard aan gewerkt door ouders en leerkrachten. En… uit de vragenlijst blijkt ook: de meeste kinderen vinden het leuk om naar de bibliotheek buiten de school te gaan! En die is vlakbij school en gratis. Juist leerlingen van groep 4 en 5 kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij het vinden van leuke boeken. Voor álle leerlingen blijft het vinden van een boek dat bij je past belangrijk en soms moeilijk. Hier kunt u als ouder weer wat betekenen. Samen boeken uitzoeken, praten over boeken, samen lezen en zíen lezen: het helpt allemaal. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: (leren) Lezen kan niet zonder ouders!

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter