Naar het voortgezet onderwijs

Schooladvies
Voor de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs en communicatie omtrent het schooladvies VO handelen wij conform het stappenplan van ons samenwerkingsverband, IJssel Berkel. Het voorlopige schooladvies voor het voortgezet onderwijs bespreekt de leerkracht eind groep 7 met de ouders en kinderen. In groep 8 wordt de Cito eindtoets afgenomen. Deze eindtoets wordt afgenomen in april en daarmee te laat om meegewogen te worden in het eindadvies. De leerkracht van groep 8 geeft in februari een definitief advies op basis van de totale beschikbare informatie over uw kind. Dit betekent dat we kijken naar de werkhouding, de observaties, het gemaakte werk in de klas, de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem. Dit schooladvies en de wens van de ouders sturen we naar de middelbare school van uw keuze. Indien u toestemming geeft, voegen wij de toetsgegevens uit ons leerlingvolgsysteem toe. 

Uit onze ervaring blijkt dat de scholen voor voortgezet onderwijs de kinderen plaatsen op basis van het schooladvies van de basisschool. Er wordt rekening gehouden met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en met de wens van de ouders. 

Voorbereiding op voortgezet onderwijs
In januari/februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs allemaal een open dag, waar u samen met uw kind kunt gaan kijken. In de loop van het schooljaar van groep 8 zijn er enkele momenten waarop wij samenwerken met het voortgezet onderwijs. Voor alle kinderen wordt er een dag georganiseerd waarop ze mee kunnen doen met zgn. minilessen en zo kennismaken met de nieuwe vakken. Door bij elkaar te gaan kijken geven leerkrachten van Archipel en docenten van het voortgezet onderwijs invulling aan hun streven om lessen op elkaar af te stemmen: taal op Nederlands, rekenen op Wiskunde, etc. Aan het eind van het schooljaar bezoeken de kinderen hun toekomstige school.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter