Wereldoriëntatie

Kinderen oriënteren zich op de samenleving waarin zij opgroeien. Ze zoeken hun weg en ontdekken de samenleving zoals die zich aan hen voordoet vlakbij maar ook in de wereld verder weg. Die ontdekkingstocht vindt zowel binnen als buiten de ‘schoolmuren’ plaats. Ze doen in allerlei situaties kennis van de wereld op. Ook binnen het Cultureel Jaarprogramma (CJP) wordt aandacht besteed aan oriëntatie op de wereld. 

In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. In die groepen worden onderwerpen of thema’s behandeld die voor jonge kinderen interessant en herkenbaar zijn. Bij natuur- en techniekonderwijs worden aan de lagere groepen onderwerpen aangeboden die aan het jaargetijde zijn gekoppeld. In de hogere groepen is meer aandacht voor de onderlinge samenhang die in de natuur bestaat tussen mens, dier en plant. Wij gebruiken hiervoor de nieuwe geïntegreerde methode ‘Wijzer door de natuur en techniek’. 

Vanaf groep 5 maken de kinderen kennis met de eerste aardrijkskundige begrippen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen omgeving en regio. In groep 6 komen diverse Nederlandse regio’s aan bod die thematisch worden uitgediept. Op deze wijze wordt in groep 7 Europa behandeld en is er in groep 8 aandacht voor een aantal belangrijke landen in de wereld. Wij gebruiken hiervoor de nieuwe versie van de methode ‘Geobas’. 

In de geschiedenislessen vanaf groep 5 wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van het verleden in de omgeving van nu. Per leerjaar wordt telkens een chronologisch overzicht van de geschiedenis gegeven waarbij steeds gedetailleerder op de geschiedenis wordt ingegaan. Nederland als multiculturele samenleving speelt hier een belangrijke rol. De methode heet ‘Een Zee van Tijd’. 

Er wordt op school ook aandacht besteed aan verkeersonderwijs. Wij worden daarbij ondersteund en aangevuld door het Verkeersteam; een aantal betrokken en deskundige ouders. Zij organiseren bijvoorbeeld jaarlijks de Verkeersweek voor kinderen van 0-13 jaar. In groep 8 doen kinderen mee aan het (schriftelijk en praktisch) verkeersexamen. 

Project Erfgoed Henric
Dit project bestaat uit een introductiebijeenkomst voor leerkrachten, een leskist en een Henric full colour werkboekje voor elke leerling, een bezoek aan het museum en een wandeling door de stad. In de verwerking zijn beeldende, dramatische en muzikale opdrachten toegevoegd. Een geschiedenisproject waarbij een jongen van 11 jaar centraal staat. Deze jongen is de zoon van de meestertimmerman en wordt binnenkort leerjongen bij een metselaar. Door middel van het verhaal leren de kinderen meer over het ontstaan van hun eigen stad in de middeleeuwen. Hierbij komen aan bod: het bouwen, verdedigen, wonen, werken, handel, misdaad, eten en drinken, rangen en standen en brandgevaar in de stad. Na afloop van het project hebben de kinderen kennisgemaakt met de sporen van de late middeleeuwen in Zutphen. Ze hebben ontdekt hoe het verleden hun stad heeft gevormd.


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter