Wereldoriëntatie
Kinderen oriënteren zich op de samenleving waarin zij opgroeien. Ze zoeken hun weg en ontdekken de samenleving zoals die zich aan hen voordoet vlakbij maar ook in de wereld verder weg. Die ontdekkingstocht vindt zowel binnen als buiten de ‘schoolmuren’ plaats. Ze doen in allerlei situaties kennis van de wereld op. Ook binnen het Cultureel Jaarprogramma (CJP) wordt aandacht besteed aan oriëntatie op de wereld. Zo nam groep 6 afgelopen schooljaar deel aan het geschiedenis project Henric; onderdeel van het aanbod binnen het thema Erfgoed.

In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. In die groepen worden onderwerpen of thema’s behandeld die voor jonge kinderen interessant en herkenbaar zijn. Bij natuur- en techniekonderwijs worden aan de lagere groepen onderwerpen aangeboden die aan het jaargetijde zijn gekoppeld. In de hogere groepen is meer aandacht voor de onderlinge samenhang die in de natuur bestaat tussen mens, dier en plant. Wij gebruiken hiervoor de nieuwe geïntegreerde methode ‘Wijzer door de natuur en techniek’. 

Vanaf groep 5 maken de kinderen kennis met de eerste aardrijkskundige begrippen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen omgeving en regio. In groep 6 komen diverse Nederlandse regio’s aan bod die thematisch worden uitgediept. Op deze wijze wordt in groep 7 Europa behandeld en is er in groep 8 aandacht voor een aantal belangrijke landen in de wereld. Wij gebruiken hiervoor de nieuwe versie van de methode ‘Geobas’. 

In de geschiedenislessen vanaf groep 5 wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van het verleden in de omgeving van nu. Per leerjaar wordt telkens een chronologisch overzicht van de geschiedenis gegeven waarbij steeds gedetailleerder op de geschiedenis wordt ingegaan. Nederland als multiculturele samenleving speelt hier een belangrijke rol. De methode heet ‘Een Zee van Tijd’. 

Er wordt op school ook aandacht besteed aan verkeersonderwijs. Wij worden daarbij ondersteund en aangevuld door het Verkeersteam; een aantal betrokken en deskundige ouders. Zij organiseren bijvoorbeeld jaarlijks de Verkeersweek voor kinderen van 0-13 jaar. In groep 8 doen kinderen mee aan het (schriftelijk en praktisch) verkeersexamen. 

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter