Ons plekje

De recent ingezette ontwikkeling van school naar Kindcentrum komt voort uit de zowel op stichtings- als schoolniveau bestaande visie op optimale ontwikkeling van kinderen. Onze aangescherpte visie en ambities komen tevens voort uit de wens tot verbetering van het onderwijs. De wens tot innovatie, gericht op het bereiken van meer samenhang in het onderwijs, in de ontwikkeling van alle betrokkenen en van eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers. 

Kenmerken
Kindcentrum Adriaan van den Ende is gehuisvest aan de Klaprooslaan 2 te Warnsveld. In 2014 is daar een nieuw gebouw gerealiseerd. Het gebouw telt 10 ‘reguliere’ leslokalen, een atelier en twee ruimtes voor baby/peuteropvang als ook slaapkamers voor de allerjongsten. Daarbij beschikt het over een inpandig speellokaal. De prachtige oude bomen en zones met struiken die ons pand omringen zijn tot ons genoegen bewaard gebleven. Er gaan zowel kinderen uit de aanliggende wijken als uit de regio naar ons Kindcentrum, dat te herkennen is aan de zorgvuldigheid waarmee aan de duurzaamheid van de inrichting is gewerkt. Het binnenmilieu heeft -bewezen- invloed op leerprestaties. Een school moet fris zijn om er goed te kunnen leren. De exploitatie van ons gebouw is CO2-neutraal; zodoende realiseren wij een hogere kwaliteit van het binnenklimaat en heeft het gebouw de potentie tot volledig energieneutraal door de reeds aangebrachte zonnepanelen. 

Het Kindcentrum nu
In Kindcentrum Adriaan van den Ende werken sinds 2014 kinderopvangorganisatie Kindercentrum.nl en school samen. Wij bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, op basis van een gezamenlijke pedagogische visie, in samenspraak met ouders en in overleg met elkaar. Het team bestaat uit zeven pedagogisch medewerkers, twintig leerkrachten, een intern begeleider en een directeur.

De kinderopvang kent een peuterspeelgroep en een baby/peutergroep; wij bieden het gehele jaar door opvang voor 0-4 jarigen op alle dagen van de werkweek. De kinderen in de leerjaren 1 t/m 8 zijn in het voorliggende schooljaar verdeeld over twaalf groepen, waarvan drie kleutergroepen. Voor-, tussen en naschoolse opvang voor deze kinderen maakt onderdeel uit van ons aanbod. Informatie in beeld

Volg ons op FacebookSocial Media