Stichting Archipel Onderwijs

Adriaan van den Ende is een van de kindcentra die valt onder het bestuur van Stichting Archipel Onderwijs. Tot Stichting Archipel behoren 20 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3200 leerlingen en 350 medewerkers.

De scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen.

Stichting Archipel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid vinden we terug in de aanmerkelijke verschillen die tussen de 20 scholen bestaan, zowel in omvang, in schoolbevolking als in onderwijskundige aanpak. Om de eenheid te kunnen waarborgen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan 2015-2019, evenals de missie van de stichting.

College van bestuur en scholen werken samen aan de ontwikkeling van modern, kwalitatief goed onderwijs. Deze zorg voor kwaliteit staat bij alle ontwikkelingen binnen Archipel centraal.
Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, professionaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Alle scholen en hun medewerkers zijn op deze uitgangspunten aanspreekbaar.

Stichting Archipel werkt al jaren aan de vorming van integrale kindcentra. Een Kindcentrum is voor ons een plek waar kinderen de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. In een integraal kindcentrum werken school en opvangorganisatie aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogisch klimaat. Zij zorgen voor een divers aanbod zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Dat geldt voor zowel de jonge kinderen -in een kinderdagverblijf/peuterspeelgroep- als de kinderen in de basisschoolleeftijd voor wat betreft onderwijs en naschoolse opvang.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Social Media