De ontwikkeling van ons Kindcentrum zien wij als een voortdurend proces. Wij profileren ons als Kindcentrum, als “ruimte om samen jezelf te zijn”. Door het zichtbaar maken van onze missie en visie in ons gedrag laten wij zien waar wij voor staan, wat onze opvattingen zijn over ‘opvang, onderwijs en leren’, over persoonlijke ontwikkeling. Op de website, in de nieuwsbrieven en via twitter en facebook vestigen wij de aandacht op specifieke kwaliteiten en hoogtepunten van kinderen en medewerkers. Echter daar waar missie, visie en ambities formeel vastgelegd en daarmee ‘geborgd’ zijn, is het daarbij passende gedrag niet automatisch geoperationaliseerd. Wij streven er naar dat -voor medewerkers, kinderen, ouders en externen- zichtbaar is dat wij “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Dat betekent dat wij aandacht besteden aan de sociale omgeving; hoe wordt er binnen ons Kindcentrum gewerkt? Waarover spreken wij elkaar, welke aanwijsbare bijdrage leveren medewerkers, hoe spreken wij elkaar aan op de gewenste ontwikkeling? Op de pagina Interne ontwikkeling vertellen wij hoe wij aan deze zaken werken.

'The leader in me'

In samenwerking -tussen medewerkers van onderwijs, opvang en ouders- hebben wij onderzocht wat wij nodig hebben om onze missie en visie zichtbaar te maken in ons gedrag. Met dit doel implementeren wij ‘The leader in me’; een specifieke pedagogische aanpak om ‘eigenaarschap van de eigen ontwikkeling’ handen en voeten te geven. De Didactief Special over dit onderwerp geeft een 'inspirerend kijkje' op deze aanpak.

Expliciete directe instructie

De 7 gewoonten van The leader in me bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Want te beginnen met het ‘Einddoel voor ogen’ zorgt voor succeservaringen en goede leerprestaties bij alle kinderen. Om onze lessen nog effectiever te maken trainen wij onszelf in het geven van ‘Expliciete directe instructie’ (EDI). Uitgangspunt daarbij is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Via de nieuwsbrieven, website, social media en tijdens persoonlijke contactmomenten vertellen wij u graag over onze ontwikkeling.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter