Een nieuw schooljaar is voor veel kinderen én teamleden toch ook wel weer spannend. Als kind krijg je veelal een nieuwe leerkracht (lees voor leerkracht ook ‘pedagogisch medewerker’) en nieuwe groepsgenoten, als leerkracht krijg je een nieuwe groep en als nieuwe leerling zijn zowel je groepsgenoten, maar ook de leerkrachten en het Kindcentrum nog vreemd voor je. Kortom ieder schooljaar start weer met een nieuwe groepsdynamiek. 
De eerste 8 weken van het schooljaar werken we daarom heel bewust aan groepsvorming. Dit doen we met behulp van The Leader in Me. Door het introduceren en herhalen van de verschillende gewoonten (iedere week een nieuwe) en deze steeds bewuster te combineren met groeps- en samenwerkingsactiviteiten die we samen met de kinderen doen. 


Met het einddoel voor ogen (gewoonte 2) willen we bereiken dat er in de groep een positief klimaat ontstaat waarin er goed geleerd -gespeeld en gewerkt- (gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst) kan worden. Een sfeer waarin kinderen niet alleen hun eigen talenten ontdekken maar ook oog krijgen voor die van anderen (gewoonte 4 denk Win-Win) en daar dan gezamenlijk gebruik van maken (gewoonte 6 creëer synergie). Binnen deze activiteiten werken we ook actief samen met de kinderen aan het opstellen van groepsregels; aan de vraag “Wat voor groep willen we zijn?” (gewoonte 1 Wees proactief). Deze afspraken vatten we samen in een klassenmissie. Deze klassenmissie hangt daarna zichtbaar in iedere groep. Voor het opstellen en om tot gezamenlijke afspraken te komen, is het ook belangrijk dat kinderen en teamleden goed naar elkaar luisteren om elkaar goed te begrijpen (gewoonte 5 Eerst begrijpen voor begrepen te worden). Op deze manier wordt het positieve groepsklimaat waarin ook tijd is om jezelf te ontspannen (gewoonte 7 Houd de zaag scherp) voor iedereen zichtbaar en voelbaar.

Ouders worden geïnformeerd over de voortgang in onze ontwikkeling via -onder andere- onze nieuwsbrieven. Een schets van onze ontwikkeling wordt aan de wand bij de zij-ingang in beeld gebracht. De eerste periode (in 2016-2017) van kennismaken met de 7 gewoonten werd afgesloten met presentaties door en voor kinderen. Tijdens de ouderavond op 26 oktober 2016 waren ouders aan de beurt om te genieten van de presentaties door kinderen, aangevuld met een toelichting vanuit het team.

Onze kinderen kennen inmiddels de 7 gewoonten, zij kennen de betekenis en welk gedrag er bij hoort. Ons 'Einddoel voor ogen' voor 2017-2018 is, dat kinderen (en ouders) weten waarom wij werken vanuit de 7 gewoonten. Wat leer je er eigenlijk van?

In de groepen worden activiteiten binnen ons dagelijks spelen en leren gekoppeld aan de gewoonten. 'Gedragsbeschrijvingen' (zoals te zien in de foto-slideshow op onze homepage) maken onder meer duidelijk waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen en wat kinderen er van leren. Tijdens momenten van bezoeken in de groep van hun kind en via social media, de website en onze nieuwsbrieven krijgen ouders uitleg in woord en beeld. In dit schooljaar staat een Leiderschapsdag op de planning (houd u de nieuwsbrieven en kalender in de gaten!). Het voornaamste doel van deze dag is dat kinderen leiderschapsgewoonten kunnen oefenen. Bezoekers krijgen tijdens deze dag te zien hoe de 7 gewoonten worden geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk. 


Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter