Omgaan met elkaar
Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis van een klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen ontwikkelen. Kinderen sporen wij aan om kanjergedrag te laten zien. Dat doen wij met een doelgerichte aanpak; kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken. De kanjertraining als ook Gewoonte 1 #WeesProActief ondersteunen kinderen zich bewust te worden dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en een keuze hebben in de vraag hoe zich te gedragen in verschillende situaties. De regels voor het omgaan met elkaar worden samen met de kinderen opgesteld in de vorm van een 'missiestatuut'. Hierin verwoorden kinderen "Wat voor groep willen wij zijn?". Het missiestatuut komt voort uit Gewoonte 1 #WeesProActief en is een voorbeeld van hoe wij de Kanjertraining binnen het werken vanuit de 7 gewoonten integreren. 

Mijn kind

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter