Buitenschoolse opvang Adriaan van den Ende

Direct aanmeldenUw kind direct aanmelden voor onze BSO?

Open hier het online inschrijfformulier

Onze nieuwe en eigen BSO wordt georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie, die zich ten doel stelt om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie in een integraal aanbod. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 

Over de nieuwe BSO

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van het Kindcentrum. De BSO is onderdeel van kindcentrum Adriaan van den Ende en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland.'

Tip: download hier de informatie- en tariefkaart
van de nieuwe BSO Adriaan van den Ende.

 

Openingstijden BSO

De buitenschoolse opvang van Adriaan van den Ende is op schooldagen geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Hierin maken we onderscheid tussen voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). 

Producten:

  • VSO:      07.30 – 08.30 uur
  • BSO ma t/m vr:              eindtijd school – 18.00 uur 
  • BSO vakantie hele dag:   07.30 – 18.00 uur 

Extra product:

  • Vervroegde opvang:        07.00-07.30 uur

Contractvormen

U kunt kiezen voor een 40 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Een 52- wekencontract zijn alle school- en vakantieweken. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele opvang-tarief in rekening. De studiedagen kunt u eventueel op een later tijdstip inhalen, indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker. Dit is onderdeel van het ruilbeleid.                   

Inschrijven

U kunt uw kind voor onze BSO hier online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief. 

KOVnet 

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren. 

Ruilservice

De BSO heeft een flexibel ruilservice. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen BSO nodig heeft. Aan het ruilen zitten bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor ons ruilservice. 
 

 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter