Kinderdagopvang Adriaan van den Ende

Direct aanmeldenUw kind direct aanmelden voor dit nieuwe kinderdagverblijf?

Open hier het online inschrijfformulier

Kindcentrum Adriaan van den Ende heeft een eigen kinderdagverblijf (KDV), evenals een eigen PSG en eigen BSO, met een doorlopende ontwikkellijn vanuit The Leader in Me.

Ons kinderdagverblijf wordt (evenals de PSG en BSO) georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie. Archipel stelt zich ten doel om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 

Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn de feestdagen en de jaarlijkse studiedag (Goede Vrijdag 7 april én woensdag 16 augustus). 

  Tip: download hier de informatie- en tariefkaart van de nieuwe KDV Adriaan van den Ende
 

Openingstijden KDV Adriaan van den Ende

De kinderdagopvang bij de Adriaan van den Ende is op alle werkdagen geopend. U kunt kiezen voor opvang van een hele dag of een dagdeel, voor 40 weken (alleen de schoolweken) of 52 weken. 

  • Hele dag: 7.30 – 18.00 uur
  • Ochtend optie 1: 7.30 – 13.00 uur 
  • Ochtend optie 2: 7.30 – 14.45 uur (aansluiting op schooltijd Adriaan van den Ende)
  • Middag: 13.00 – 18.00 uur

Extra product: 

  • Vervroegde opvang:   07.00 – 07.30 uur 

Contractvormen 

U kunt kiezen voor een 40 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van kinderdagopvang in de schoolweken. Met een 52- wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele tarief in rekening.  

Inschrijven 

U kunt uw kind voor ons kinderdagverblijf hier online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief.  

KOVnet  

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren.  

Ruilservice

De KDV heeft een flexibel ruilrervice. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen KDV nodig heeft. Aan het ruilen zitten bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor ons ruilservice
 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter