De oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroep van Kindercentrum.nl, locatie Adriaan van den Ende. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang is de belangrijkste taak van de oudercommissie Dit doet zij door middel van het uitbrengen van advies, gevraagd en ongevraagd, aan de directie van de opvang.

Samenstelling
Floor Oosterink-Wissels (voorzitter)
Ivonne van der Hoek (secretaris)
Jeroen ter Mate (lid)
Rianne Marsman (lid)

Vergaderdata 2017-2018


Contact
Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar oc.adriaanvdende@outlook.com

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter