De kennismaking

U wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met ons Kindcentrum. Bent u benieuwd naar ons aanbod en wilt u de sfeer eens komen proeven? Onze directeur maakt graag een afspraak met u voor een rondleiding en oriënterend gesprek. 

De aanmeldprocedure

Aanmelding voor kinderopvang en/of buitenschoolse opvang gaat vooralsnog via kovnet, vraagt u onze directeur naar de procedure. Nieuwe kinderen (groepen 1 t/m 8) kunnen altijd worden aangemeld. Na een informatief gesprek met de directeur en een rondleiding kunt u uw kind aanmelden bij de directeur en ontvangt van haar een aanmeldformulier. Vanaf het moment van aanmelding treedt de ‘procedure Zorgplicht’ van ons samenwerkingsverband IJsselBerkel in werking. Onze aanmeldprocedure vindt zijn basis in het Protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering van stichting Archipel.

Voor vierjarigen geldt: uiterlijk 10 weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u gebeld en maakt u afspraken over het wennen op school. Gaat uw kind naar groep 1 dan mag hij/zij vijf keer op een ochtend of hele dag op school komen om al een beetje te ‘wennen’ (m.u.v. de week voor de kerstvakantie en de laatste 2 weken van het schooljaar). Uw kind leert dan de leerkracht(en) kennen, snuffelt voor het eerst* aan het gebouw en de -voor hem/haar- nieuwe kinderen die er rond lopen. Het is onze ervaring dat de wenperiode voor eerste kinderen belangrijker is en meer impact heeft dan voor een tweede of derde kind. Die komen immers vaak al regelmatig met een ouder broertje of zusje mee en hebben de situatie al verkend. Ook voor deze kinderen maken wij een afspraak voor een rondleiding, tegen de tijd dat de vierde verjaardag nadert. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind elke dag welkom.

* De kinderen die al (baby/peuter-)opvang genieten in ons Kindcentrum zijn al bekend geraakt met het gebouw en de leerkrachten. Kleuters en peuters spelen regelmatig samen buiten, vanzelfsprekend onder toezicht van zowel pedagogisch medewerkers als van leerkrachten. Ook bij activiteiten binnen -gezamenlijke- thema's en vieringen spelen peuters en kleuters samen. De gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw worden gezamenlijk gebruikt. Op deze manier bevorderen wij de overgang van 'voorschools' naar 'school', de ontwikkeling van jonge kinderen zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onverminderd geldt dat, ook voor de kinderen die vanuit de opvang onze kleutergroepen instromen, 'wendagen' worden afgesproken.

Voor oudere leerlingen die van een andere basisschool komen, is het natuurlijk ook fijn om eerst een keertje mee te draaien. Om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind vandaan komt. Met ouders en school van herkomst wordt voorafgaand aan de plaatsing van uw kind besproken of wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Vanuit de gedachte dat ieder kind het beste -bij zijn/haar behoeften- 'passend onderwijs' verdient.

(Bijna) vier-jarige nog niet zindelijk
Is uw kind toelaatbaar maar nog niet zindelijk? Dan zullen wij uw kind kind niet daadwerkelijk laten starten in een van onze kleutergroepen. Het is immers belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het kan meedoen aan alle activiteiten. Wanneer uw kind door een medische reden nog niet zindelijk is en zindelijkheid op korte termijn niet te verwachten is, ligt dit wel anders. In overleg met u (en eventueel uw huisarts) zoeken wij graag samen naar een oplossing.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter