Rekenen en wiskunde

In het dagelijks leven zijn er allerlei vraagstukken die ‘rekenend’ kunnen worden opgelost. In loop van de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen geleidelijk aan de vertrouwdheid met de wereld van getallen. Ze bouwen een repertoire op van inzichten in getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Wij maken in ons rekenonderwijs gebruik van concrete situaties uit het dagelijkse leven. Vaak kunnen rekenproblemen op meerdere manieren worden opgelost. Alleen of samen met een medeleerling oefenen kinderen oplossingsstrategieen.

De rekenmethode waarmee wij werken heet ‘Rekenrijk'  (versie 3). Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren rekenen en streven er naar elk kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Het basisniveau van ‘Rekenrijk’ ligt hooggemiddeld. Aangezien het gemiddelde rekenniveau (gemeten met o.a. de cito-toetsen) hoog ligt op onze school sluit het basisniveau van de methode goed aan bij het  gemiddelde niveau van onze leerlingen. Daarnaast zijn er voldoende materialen beschikbaar om zowel naar boven als naar onder toe te differentiëren. Oefenen en automatiseren krijgt binnen ons rekenonderwijs veel aandacht. Wanneer een kind bepaalde basisvoorwaarden (bijvoorbeeld de tafelsommen) geautomatiseerd heeft zal hij of zij daar profijt van hebben bij meer ingewikkelde rekenopdrachten. 

Om een kind optimaal te begeleiden tijdens het rekenproces is het van belang om te weten hoe hij/zij rekent. Daarom is er voor de leerkracht regelmatig tijd voor observatie en toetsing nodig. Met name uit de observatie kan de leerkracht waardevolle informatie halen om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookSocial Media