Cultuureducatie

Expressie/beeldende vorming
Beeld, taal, muziek, spel en beweging worden ingezet t.b.v. de creatieve ontwikkeling en gebruikt om de kinderen te leren zich uit te drukken en te communiceren. Reflectie op eigen werk en dat van anderen wordt gestimuleerd. Daarnaast leren kinderen hun cultureel erfgoed kennen en krijgen zij er waardering voor. In de lessen streven we naar ruimte voor de verbeelding van kinderen. Graag zoeken wij de samenwerking met verenigingen en instellingen op het gebied van Cultuureducatie in onze omgeving. 

Cultureel Jaar Programma
De basisscholen in Zutphen en Warnsveld maken gezamenlijk gebruik van het Cultureel Jaarprogramma (CJP) uit het aanbod van het zogeheten Cultuurloket. Denkt u bijvoorbeeld aan toneel, film, kunstenaars in school, literair en (cultureel) erfgoed. Binnen ons Kindcentrum is de interne cultuurcoördinator (een teamlid) onze contactpersoon. Zij bezoekt de vergaderingen van het Cultuurloket en denkt zodoende mee over het aanbod. Daarbij wordt gelet op onderlinge samenhang van de programma onderdelen en hun aansluiting bij de vak- en vormingsgebieden, zodat er een dekkend aanbod door de leerjaren heen ontstaat. Alle groepen komen aan bod. Het aanbod bestaat uit bijvoorbeeld bezoeken aan het theater, een museum of de bioscoop of het volgen van workshops o.l.v. een kunstenaar. Sommige activiteiten vinden op school plaats en alle activiteiten worden in de klas voorbereid en uitgewerkt. Alle groepen worden jaarlijks ingeroosterd voor een deel van het aanbod van het Cultuurloket. 

Samenwerkende Culturele instellingen Zutphen:
Graafschap Bibliotheken
Luxor Filmtheater
Stedelijke Musea Zutphen
Henriëtte Polak Museum
Regionaal Archief Zutphen
Muzehof Cultuur en school
Theater en congrescentrum HanzehofInformatie in beeld

Volg ons op FacebookSocial Media