Cultuureducatie

Expressie/beeldende vorming
Beeld, taal, muziek, spel en beweging worden ingezet t.b.v. de creatieve ontwikkeling en gebruikt om de kinderen te leren zich uit te drukken en te communiceren. Reflectie op eigen werk en dat van anderen wordt gestimuleerd. Daarnaast leren kinderen hun cultureel erfgoed kennen en krijgen zij er waardering voor. In de lessen streven we naar ruimte voor de verbeelding van kinderen. Graag zoeken wij de samenwerking met verenigingen en instellingen op het gebied van Cultuureducatie in onze omgeving. 

Cultureel Jaar Programma
De basisscholen in Zutphen en Warnsveld maken gezamenlijk gebruik van het Cultureel Jaarprogramma (CJP) uit het aanbod van het zogeheten Cultuurloket. Denkt u bijvoorbeeld aan toneel, film, kunstenaars in school, literair en (cultureel) erfgoed. Binnen ons Kindcentrum is de interne cultuurcoördinator (een teamlid) onze contactpersoon. Zij bezoekt de vergaderingen van het Cultuurloket en denkt zodoende mee over het aanbod. Daarbij wordt gelet op onderlinge samenhang van de programma onderdelen en hun aansluiting bij de vak- en vormingsgebieden, zodat er een dekkend aanbod door de leerjaren heen ontstaat. Alle groepen komen aan bod. Het aanbod bestaat uit bijvoorbeeld bezoeken aan het theater, een museum of de bioscoop of het volgen van workshops o.l.v. een kunstenaar. Sommige activiteiten vinden op school plaats en alle activiteiten worden in de klas voorbereid en uitgewerkt. Alle groepen worden jaarlijks ingeroosterd voor een deel van het aanbod van het Cultuurloket. 

Samenwerkende Culturele instellingen Zutphen:
Graafschap Bibliotheken
Luxor Filmtheater
Stedelijke Musea Zutphen
Henriëtte Polak Museum
Regionaal Archief Zutphen
Muzehof Cultuur en school
Theater en congrescentrum Hanzehof

Muziek en theater

Noa en de Wind (groepen 1/2) 
Een muzikaal verhaal. Kinderen van groep 1 en 2 maken spelenderwijs kennis met blaasinstrumenten, de dwarsfluit in het bijzonder. Door middel van het verhaal over een indianenmeisje ontdekken de kinderen dat ze met hun eigen adem muziek kunnen maken. De kinderen gaan in een muziekhoek experimenteel aan de slag, maken hun eigen blaasinstrument. Tot slot komt er een muzikant in de klas en worden de kinderen betrokken bij een muzikaal verhaal over Noa, een meisje dat muziek maakt met de wind. 

Muzeparade (groepen 3 en 4)
De kinderen krijgen tijdens de Muzeparade in een aantal groepjes, op interactieve manier, instrumenten gedemonstreerd, en ze krijgen de mogelijkheid het instrument zelf te bespelen. Bij ieder instrument komt zowel de technische kant als de muziekbeleving aan de orde. Daarnaast is er ook een workshop dans of theater. In de slotuitvoering worden de elementen samengebracht.

Theater voorstelling IJzersterk (groepen 5 en 6)
IJzersterk speelt zich af op een schip. Het maakt zijn laatste vaart naar de sloop aan het andere eind van de wereld. Twee broers monsteren aan om deze klus te klaren. Maar het blijkt een helse opdracht om het schip varende te houden. Bij IJzersterk wordt een educatieprogramma geleverd met diverse filmpjes en opdrachten. Hierin worden basisthema’s als waterdruk, zwaartekracht, elektriciteit en stoom behandeld.Er zijn 5 filmpjes van 1 minuut. In de vijf weken voorafgaand aan het voorstellingsbezoek wordt er één per week vertoond, met daaraan gekoppeld de technische les die al op de planning stond, of een creatieve les waarin leerlingen iets bouwen of in elkaar zetten: zij maken een object dat bewaard kan worden. In de filmpjes bieden de personages uit de voorstelling het hoofd aan een situatie die aanleiding geeft tot technische inzichten. De filmpjes hoeven niet letterlijk betrekking te hebben op dat inzicht, of uitleg te geven, maar dienen als kapstok om het technische onderwerp te behandelen. Het biedt stof tot nadenken, maakt de kinderen nieuwsgierig: ‘hoe werkt dit eigenlijk’?

Theater rondleiding en workshop Hanzehof
Heb je altijd al willen weten wat er achter de schermen in een theater gebeurt? Toneelmeester Mark laat tijdens een rondleiding zien wat er allemaal moet gebeuren voordat jij in de zaal van een mooie voorstelling kunt genieten. Je krijgt antwoord op de vraag waarom de toneeltoren zo hoog moet zijn, hoeveel tijd het kost om een voorstelling op en af te bouwen, wat een trekkenwand is en hoe een volgspot werkt. Aan het einde van de rondleiding mag je met theatermaker Coby Beck op het grote toneel dingen gaan ontdekken. Hoe is dat om op de vloer te staan voor 400 stoelen? Hoe hard moet je praten om ook achterin de zaal verstaanbaar te zijn? Wat doet licht met de sfeer op het toneel?


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookSocial Media