Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Het Kindcentrum is ongewild zo’n plaats.

Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.

Om het hoofdluis probleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de medezeggenschapsraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt, de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt.

Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer 6x per jaar, alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat hoofdluis weer wat actiever is. Wilt u zich opgeven voor deze werkgroep? Geeft u dit alstublieft aan bij de leerkracht van uw kind.

Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, zal dat niet aan het kind zelf worden verteld maar neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders van het kind. De ouders die in de werkgroep zitten, krijgen ondersteuning van de GGD. Zij werken volgens instructies van de GGD. Ouders zijn verplicht er voor te zorgen dat hun kind "hoodluisvrij" (op dezelfde dag nog behandeld, met daaropvolgend minimaal twee weken dagelijks kammen) weer naar school gaat.

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het controleren van hun kind op hoofdluis kunnen zij dat kenbaar maken bij de directeur van de school.


Luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Dagelijks kammen met een speciale kam is de beste remedie.

Hoe krijg je hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. 

Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te (laten) controleren. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven. 

Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden en daarna regelmatig kammen om te controleren om zo herbesmetting te voorkomen.

Bestrijding: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam.
Dit uitkammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen:
• Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm dan de ogen met een washandje.
• Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg.
• Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor.
• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of zakdoek.
• Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. U kunt ze 5 minuten uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%).
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de gecombineerde behandeling na 7 dagen. Bij het kammen kunt u dan een luizenkam gebruiken in plaats van een netenkam.

Antihoofdluismiddelen
Er bestaan shampoos, crèmes, lotions en sprays tegen hoofdluis. In geregistreerde antihoofdluismiddelen zit malathion, permetrine of bioalletrine (piperonylbutoxide). Een product op basis van malathion heeft de voorkeur. Want tegen de antihoofdluismiddelen is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Bij malathion komt dat het minst voor. Als u na de behandeling nog steeds hoofdluis aantreft, kan het zijn dat de luis resistent is tegen het gebruikte middel. Kies dan een product op basis van één van de andere stoffen. Er bestaan ook middelen waar de stof dimeticon in zit. Daar kan hoofdluis niet resistent tegen worden. Uit onderzoek blijkt dat ook die middelen werkzaam zijn.

Malathion is brandbaar. Vermijd open vuur tijdens de behandeling met een middel waarin malathion zit, en föhn het haar niet. Verder tast chloor de werking van malathion aan, dus zwemmen in chloorhoudend water op de dag van behandeling wordt afgeraden.

Gebruik geen antihoofdluismiddelen als u niet zeker weet of uw kind luis heeft. Een antihoofdluismiddel kan besmetting met hoofdluis niet voorkomen.

Hoofdluis heb je niet alleen
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, controleer dan meteen alle gezinsleden. Meld het bovendien op school, bij de kinderopvang, op clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en oma’s. Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen, hoofddoekjes, jassen en haarspeldjes met elkaar delen.

Kijk ook op www.hoofdluiscampagne.nl

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter