Wetenschap en Techniek

“Techniek is overal. Dat besef moet groeien”. Techniek is leuk! Maar ook: Techniek moet! 
Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin techniek vanzelfsprekend is. Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen snappen hoe dingen in elkaar steken, ontdekken hoe iets werkt. Actief bezig zijn, met je handen én met je hoofd! Meisjes én jongens zie je opbloeien als zij hun technische talenten ontdekken en gaan gebruiken. Gelukkig maar, want we hebben ook in de toekomst mensen nodig die hun technische talenten kunnen inzetten. Daarom vind je techniek terug in de kerndoelen en binnen de methodes voor wereldoriëntatie. Techniek biedt veel kansen voor het onderwijs, het biedt een rijke leeromgeving; het geeft aanleiding om de buitenwereld de school in te halen en biedt uitdagende contexten voor taal en rekenen. Het geeft een impuls aan onderzoekend en ontwerpend leren. Je kunt techniek verbinden aan kunst, aan andere culturen of aan andere tijden. 

Wij stimuleren kinderen deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten vanuit de gemeente (Ambachtsfestival) en lokale bedrijven. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten die het Platform Techniek jaarlijks organiseert (Week van de Techniek groep 7 en Techniekcircuit groep 6) en de Zutphense Zeepkistenrace (groep 8).

In alle groepen bieden wij lessen aan met gebruik van de Techniektorens. Dankzij de (eenmalige) subsidie van het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO) in schooljaar 2015-2016 zijn de materialen in onze Techniek Torens weer compleet en konden wij tijdens de Kinderboekenweek 2015 (thema RAAR MAAR WAAR) en onze projectweken in maart 2016 extra aandacht besteden aan activiteiten op het gebied van Wetenschap en Techniek.


Techniek Torens

De Techniek Torens bestaan uit 3 vrolijke opbergmeubels waarin de lessen en leskisten met materialen overzichtelijk zijn opgeborgen. Er zitten voor iedere groep 10 technieklessen in. De Techniek Torens werken volgens het principe: samen leren creëren; met hoofd, hart én handen. Het bewezen concept is dé manier om Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) toe te passen binnen het schoolsysteem. De kinderen gaan samen metselen, maken tandpasta, zeepjes en haargel, bouwen stroomkringen, plakken een fietsband, werken met spuitjes, slangetjes, katrollen en tandwielen, leren verstekzagen, werken met zonne- en windenergie, ontwerpen en bouwen een brug en nog veel meer! De leerkracht is niet zozeer bezig met ‘lesgeven’ maar vooral met het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Materialen
De leskisten bevatten alle benodigde materialen en hulpmiddelen om de les door de kinderen zelf te laten uitvoeren. In dit lesconcept is gestreefd naar het gebruik van zoveel mogelijk duurzaam materiaal. Bij sommige lessen wordt gebruik gemaakt van verbruiksmateriaal (papier, plakband, gips, splitpennen, spijkers, etc). 

Rijke leeromgeving
Kinderen moeten samenwerken in groepjes. Ze moeten daarbij leren om taken te verdelen, elkaar te assisteren, geduld met elkaar te hebben, samen tot een goed eindresultaat te komen. Ze merken dat ieder daarbij zijn eigen input en talenten heeft. Kinderen worden met deze lesactiviteiten op vele soorten intelligenties aangesproken. Doordat ze samenwerken met andere kinderen, leren ze ook dat je op verschillende manieren een opgave kunt benaderen en uitvoeren. Kinderen ontwikkelen, naast hun kennis over techniek, tevens hun fijne motoriek, hun driedimensionaal inzicht en veel andere praktische vaardigheden.

Onderzoekend en ontwerpend leren
Met de Techniek Torens activiteiten leren de kinderen proefondervindelijk: door te doen en te ervaren, door te onderzoeken en te maken. Sommige activiteiten van de Techniek Torens zijn meer gericht op onderzoekend leren en andere meer op ontwerpend leren. Bij onderzoekend leren doen de kinderen experimenten (bijvoorbeeld experimenten met chemie, pneumatiek, constructies, transport, etc). Bij het ontwerpend leren ligt de nadruk op het ontwerpen en uitwerken van een oplossing van een probleem (bijvoorbeeld: zelf een brug ontwerpen en maken; zelf een huis ontwerpen en metselen; zelf een vlot ontwerpen en bouwen, etc). Doordat de kinderen zelfstandig in groepjes de lesactiviteiten doen, moeten ze samen (zelfstandig) de instructies lezen. Tijdens de lessen leren ze zo contextrijk nieuwe woorden. Ze moeten nauwkeurig lezen om de instructies op te kunnen volgen en de taak goed te volbrengen. ‘Lezen’ en ‘doen‘ wisselen elkaar de hele tijd af.

Doorlopende leerlijnen
Binnen de thema’s (Constructie, Transport, Communicatie, Productie) en overige technische leergebieden (Duurzame energie, elektrotechniek, Chemie, Metaal) zijn de lessen opgebouwd in doorlopende leerlijnen. Dat wil zeggen dat dezelfde onderwerpen op verschillende niveaus terugkeren en worden behandeld naar het denk- en doeniveau van de leerlingen van de desbetreffende groep. Techniek is een relatief klein (maar verplicht) onderdeel in de kerndoelen van het basisonderwijs. Met de 10 technieklesuren per groep op jaarbasis dekt de school inhoudelijk de kerndoelen voor techniek en blijft dit onderdeel proportioneel qua tijdsbeslag, ten opzicht van de rest van het programma.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter