Kindcentrum Adriaan van den Ende presenteert...

Kinderopvang!

Een doorgaande ontwikkellijn bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar, dat is onze visie van het aanbod van een integraal kindcentrum. Daarom zijn we ontzettend trots dat we hierin een nieuwe stap zetten: Kindcentrum Adriaan van den Ende organiseert kinderopvang in eigen beheer, vanuit één team en één pedagogische visie.

Wij bieden de volgende kinderopvang:

Uitgangspunten van kinderopvang Adriaan van den Ende:

 

 • Doorgaande ontwikkelingslijn op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied​
 • Eén pedagogische visie​
 • Ieder kind wordt omringd door een team deskundigen die hem/haar bekijkt vanuit verschillende disciplines 
 • Kinderen ontwikkelen sneller en beter sociale vaardigheden​
 • Jong geleerd is oud gedaan​
 • Breed rijk aanbod​
 • Kinderen kunnen leren op alle momenten van de dag​
 • Kinderen zijn bekend met medewerkers in ons Kindcentrum en zien dezelfde vriendjes en vaste gezichten in de groep​ 

Onze nieuwe kinderopvang wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang, onze eigen stichting voor kinderopvang zonder winstoogmerk, die samen met Stichting Archipel Onderwijs streeft naar de ontwikkeling van integrale kindcentra

Bij Kindcentrum Adriaan van den Ende doen we dit door van jongs af aan te werken vanuit de visie van Stephen Covey waarbij de 7 gewoontes van het `The Leader in Me`concept centraal staan. Onze ambities zijn:

 • Ontschotting van opvang en onderwijs. Meer samenwerking vanuit ondersteuningsbehoefte voor de kinderen. Wat willen zij nu zelf?​Gewoonte 5: Eerst begrijpen dan begrepen worden.​
 • Zachte landing van opvang naar onderwijs. ​
  Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst​
 • Doorgaande lijn, werken vanuit dezelfde visie. Er is 1 team met professionals. ​
 • Gewoonte 4:Win-Win​
 • Samenwerken vanuit de thema`s van de onderbouw.​
  Gewoonte 6: Synergie/samen is beter.​
 • Gezamenlijke activiteiten en vieringen en feesten.​
  Gewoonte 7: Houd de zaag scherp.​
 • Werkgroep met medewerkers vanuit opvang en onderwijs die aan de speerpunten werken.​
  Gewoonte 1: Wees pro-actief.​

Achtergrondinformatie

Direct aanmeldenUw kind direct aanmelden?

Open hier het online inschrijfformulier

 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter