Over Adriaan van den Ende

Adriaan van den Ende (1768-1846) was een sleutelfiguur bij de invoering van het nationaal algemeen christelijk onderwijs van de onderwijswet van 1806. Op 1 oktober 1800 trad hij aan als ambtenaar van de onderwijsafdeling van het Agentschap van Nationale Opvoeding voor de inspectie van het lager schoolwezen. Hij schreef een minutieus rapport over zijn bevindingen betreffende de staat van het onderwijs in Nederland. Deze verschilde destijds sterk per gebied en per school. Over een school die hem zeer goed beviel schreef hij enthousiast: “De school, nu geleid, deels door even zachtzinnig als kundigen onderwijzers, deels door de diepe kinderkennis en vaderlijke zorgen van haren schoolopziener, munt uit in goede leerwijze, doelmatige inrigting, ordentelijkheid, zachtaardigheid, lieftalligheid, leergierigheid en vorderingen der scholieren.”

Zo trots als hij destijds sprak over de betreffende school, zou hij minstens ook zijn op ons Kindcentrum! Met trots dragen wij dan ook de naam van deze 'hoofdinspecteur van het onderwijs', die na zijn pensionering in Warnsveld ging wonen.

Lees alles over ons onderwijs via de kopjes in ons navigatiemenu
.

Informatie in beeld

Volg ons op Facebook







Social Media