Ieder schooljaar ontvangen ouders een terugblik op de gebeurtenissen en ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag ontvangen alle ouders ter informatie en verantwoording. Tijdens een ouderavond medio okt/nov informeren de OV en de MR u -op hoofdlijnen- over hun activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Jaarverslag 2022-2023


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter