De nieuwbouw van Kindcentrum Adriaan van den Ende aan de Klaprooslaan te Warnsveld is per 01-09-2014 in gebruik genomen. Een schitterend Kindcentrum voor 0 t/m 13 jarigen, waar kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en onderwijs geïntegreerd wordt. In het verlengde van deze mooie stap - gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld - willen we voor het hele dorp wat terug doen in de vorm van een openbare speelplek. Ons doel is het realiseren van een centrale plek in een wijk waar jong en oud terecht kan om te ontmoeten, te spelen en te verwonderen. Concreet uit deze doelstelling zich in een multifunctionele speelplaats. Wij willen dat ieder kind vrij buiten moet kunnen spelen. Met bespeelbaarheid en bereikbaarheid is rekening gehouden in de inrichting van het plein. Ons multifunctioneel speelplein is gedurende het schooljaar 2014-2015 ingericht. 

Stichting Archipel en de gemeente hebben fors geïnvesteerd in het gebouw (CO2-neutraal) en diverse technologieën (groen, energie etc.) daaromtrent. Derhalve was het kapitaal voor het plein wat beperkter. Dit hebben we* verder opgekrikt met sponsoracties en bijvoorbeeld donaties vanuit de wijk. Dit heeft ook donaties in natura opgeleverd, zoals van de ANWB. Verder staken we zelf de handen uit de mouwen en doen we met de kinderen, ouders en de buurt ook aan zelfwerkzaamheid (aanleg en onderhoud deels door een ‘tuincommissie’). Daarnaast geloven we in een groeimodel en willen we samen met de gemeente en de buurt daar ook een concrete visie op doorontwikkelen, zodat het plein zich naar de toekomst toe nog wat kan uitbreiden en er steeds meer aandacht komt voor sport, gezondheid en beweging, in relatie tot iedereen in het dorp.

* De inrichting van ons speelplein werd mede mogelijk gemaakt door:


Op het plein zijn verschillende activiteitenplekken ingericht waardoor diverse talenten van kinderen ontwikkeld kunnen worden. Het plein bevat naast sportieve ook groene elementen want natuur heeft een positieve invloed op zintuigen. Motoriek, creativiteit en het concentratie- en denkvermogen worden gestimuleerd. Er is bijvoorbeeld een water-tappunt (voorplein) en ruimte om met water en zand (zandstrand) te kunnen spelen. Kinderen vinden het prettig om plekken te hebben waar ze wat rustig kunnen zitten, kletsen of hangen. Kenmerkend voor dergelijke ruimtes is dat deze wat afgezonderd moeten zijn, niet direct in het oog springend (bij de uitvoering wordt het voldoen aan het vierogenprincipe meegenomen). Speelzones moeten zitmogelijkheden hebben. Op het voorplein (oudere kind) is een ‘chill’-plek voor de wat oudere kinderen ingericht met zwerfkeien, bamboe, houten palenwand en kunstgras. Gerealiseerde toestellen zijn onder meer een duikelrek met ondergrond van boomschors, een klim-en klautertoestel, een tafeltennistafel, balanceerpalen en evenwichtsbalk. Op het achterplein (jongere kind) is een speelheuvel met taludglijbaan en Hill-support geplaatst, uitlopend in een boomstammenpad. Tevens is er een ‘blote-voeten’- ervaringsroute gelegd en zijn er zgn ‘stelten’ geplaatst. Er zijn een wilgentenen-loofgang en doolhof van hagen aangeplant.
Materialen moeten veilig opgeborgen kunnen worden en eenvoudig te pakken zijn. Een ruime buitenberging met schappenwand is gerealiseerd en heeft deze functie. Diverse zones moeten aantrekkelijk zijn voor kinderen, maar ook voor ouders en eventueel mensen uit de buurt. Met deze reden is een ‘park’-bank geplaatst (cadeau van leerlingen groep 8) en is er een picknicktafel. Er zijn kleurenzones die aanzetten tot sporten en speelgelegenheid voor de allerjongsten op het KDV-plein dat grenst aan het kleuterplein.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter