Peuterspeelgroep

Direct aanmeldenUw kind direct aanmelden voor onze PSG?

Open hier het online inschrijfformulier

In september 2022 is Kindcentrum Adriaan van den Ende gestart met een eigen peuterspeelgroep (PSG), evenals een eigen BSO, met een doorlopende ontwikkellijn vanuit The Leader in Me.

Onze peutergroep wordt (evenals de BSO) georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie. Archipel stelt zich ten doel om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 

De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van het kindcentrum. De PSG is onderdeel van kindcentrum Adriaan van den Ende en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland. 

Tip: download hier de informatie- en tariefkaart
van de nieuwe PSG Adriaan van den Ende

 

Openingstijden PSG 

De peuterspeelgroep van Adriaan van den Ende is op alle dagen geopend van 07.30 tot 18.00 uur waarbij u diverse producten kunt afnemen. Zie hieronder. Zie onze tarieven met prijsvoorbeelden op de volgende pagina. 

Producten: 

  • Hele dag: 07.30 – 18.00 uur 
  • Ochtend: 07.30 – 13:00 uur 
  • Middag: 13.00 – 18.00 uur  
  • PSG Ochtend: 08.30 – 12.30 uur (alleen in 40 schoolweken) 

Extra producten: 

  • Schoolblok: 07.30 – 14.45 uur 
  • Vervroegde opvang:   07.00 – 07.30 uur 

Contractvormen 

U kunt kiezen voor een 40 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 52- wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele tarief in rekening.  

Inschrijven 

U kunt uw kind voor onze PSG hier online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief.  

KOVnet  

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren.  

Ruilservice

De PSG heeft een flexibel ruilservice. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen PSG nodig heeft. Aan het ruilen zitten bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor ons ruilservice.
 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter