In de medezeggenschapsraad denken en beslissen ouders mee over opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs binnen ons Kindcentrum. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. Op de ouderavond in november leggen oudervereniging en medezeggenschapsraad verantwoording af over het werk dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. 

Ledenlijst Medezeggenschapsraad Kindcentrum Adriaan van den Ende
E-mail: mr.adriaanvandenende@archipelprimair.nl

Oudergeleding
Wim Bos(voorzitter)
Wieke Kremer
Wim Bos
Ilse ter Mate
Danielle Reineman
Niels de VriesPersoneelsgeleding
Danielle Maatman
Marian Terlingen
Willemijn Jansen

Notulen & verslagen
Schooljaar 2018-2019
Notulen MR 11 juni 2018 definitief.pdf
Notulen MR 17 september 2018 Definitief.pdf
Medezeggenschapsreglement
Medezeggenschapsreglement (versie januari 2009)

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter