Onze 'bieb'

Lezen is een van de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkeling van een kind. Lezen bevordert de taalontwikkeling en woordenschatuitbreiding, hieronder valt het stimuleren van leesmotivatie, leesbeleving. Leesbevorderende activiteiten helpen kinderen ontdekken waarom voor hen lezen leuk is. Daarbij is het leren onderscheiden van verschillende soorten tekst en boeken, begrijpend lezen en kunnen praten over een boek van belang. Lezen vergroot je wereldbeeld en stimuleert het gebruik van eigen fantasie. 

In ons Kindcentrum staat het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal. (Voor)lezen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van talenten bij kinderen. Wij vinden het belangrijk dat het presenteren en verkennen van allerlei soorten boeken, gedichten, verhalen en teksten structureel aandacht krijgt binnen ons leesonderwijs en binnen ons Kindcentrum. Om onze visie concreet vorm te kunnen geven werken wij intensief samen met de Graafschap bibliotheken. Zo bundelen wij kwaliteiten ten bate van de ontwikkeling van de kinderen in ons Kindcentrum.

Wij bieden jaarlijks, in samenwerking met de bibliotheek, uitgeverijen en boekhandel, activiteiten aan die het leesplezier van onze kinderen bevorderen. De Kinderboekenweek krijgt schoolbreed aandacht in de vorm van verschillende (lees)activiteiten binnen dit thema. We doen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd en het Voorleesontbijt. Talenten van kinderen, ouders, grootouders en andere betrokkenen worden dan ingezet. Om een extra impuls aan het voorlezen te geven zijn we in 2015 gestart met het voorleesproject vanuit de bibliotheek: ‘De buurt leest voor’. Aandacht voor zowel de functie, de inhoud (leescollectie) en de aankleding van onze schoolmediatheek is geïntensiveerd. In de groepen gaat de aandacht naar het aanbieden van nieuwe werkvormen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van leesplezier en zorgt voor een goede aansluiting bij de werkvormen die in het voortgezet onderwijs worden toegepast.

De Buurt Leest Voor

Ook dit schooljaar kunt u op school de voorlezers van ‘De Buurt Leest Voor’ tegenkomen. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers die in de groepen 1, 2 en 3 en op de peutergroep wekelijks voorlezen aan kleine groepjes kinderen. Ze bezorgen de kinderen niet alleen een fijn voorleesmoment, maar omdat ze natuurlijk ook met de kinderen over de verhaaltjes praten dragen zij hierdoor op een speelse, indirecte manier bij aan de taalontwikkeling. Alle voorlezers hebben workshops gevolgd over interactief voorlezen en het kiezen van boeken. Deze workshops zijn verzorgd door de bibliotheek. De begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers gaat via het project ‘De Buurt Leest Voor’ van Graafschap Bibliotheken. De kern van dit project is voorlezen, verzorgd door mensen uit de directe omgeving van het Kindcentrum. Zo combineren wij betrokkenheid van mensen uit de buurt én voorleesplezier. 


Hierbij stellen we het voorleesteam aan u voor:
Onder vlnr: Riet Rikmenspoel, Anne-Petra van Es, Helma Wijman
Boven vlnr: Maja Elzinga (bieb), Elly Timmers, Berbel Ninck Blok

Voor vragen over dit project of het voorlezen op school kunt u contact opnemen met Lenie van Beek (leerkracht en leescoördinator op school) of Maja Elzinga (leesconsulent vanuit de bibliotheek).

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter