Ledenlijst bestuur Oudervereniging Kindcentrum Adriaan van den Ende

Graag stellen wij ons opnieuw voor als oudervereniging
Voorzitter: Rob Haveman
Penningmeester: Jeroen ter Mate
Secretaris: Elviar Folmer

Overige leden:
Froukje Wesselink
Anne Van Zuuren
Ilse Kuhr - Dijks
Femke Burgers - Versteegen 
Daniëlle Smeerdijk
Fantine Polman
Liesbeth Rouwenhorst
Lenie van Beek


E-mail:
ov.adriaanvdende@archipelprimair.nl
Doel oudervereniging
De oudervereniging heeft als primair doel het beheren van de ouderbijdragen en het ondersteunen van het team bij het organiseren van activiteiten binnen het Kindcentrum. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken en in samenspraak met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren. Ook innen en beheren wij de ouderbijdrage en genereren wij geld door het organiseren van activiteiten voor o.a. de inrichting van het nieuwe schoolplein. Een aantal activiteiten staan vast, zoals de Sint- en kerstviering en andere activiteiten zijn geheel uit eigen initiatief geboren. Op het programma staan: Het kinderboekenbal (herfstfeest), de ouderavond, de Sinterklaas- en kerstviering, de paaslunch en de sportdag. De avondvierdaagse en de groots opgezette themadag vallen onder een op zichzelf staande commissie die onderdeel uitmaakt van de oudervereniging. Verder zorgen wij ervoor dat de school tijdens de feestdagen feestelijk aangekleed en versierd is.

Natuurlijk kunnen we dit niet allemaal alleen en zijn we op zoek naar ouders die lid willen worden van het bestuur van de oudervereniging of die als hulpouder willen helpen bij een (één of meerdere) activiteit(en). Lijkt het u ook leuk om actief betrokken te zijn bij de activiteiten die op school worden georganiseerd; meldt u zich dan nu aan! Dit kan door dit formulier in te vullen en in ons postvak in de hal te deponeren of via ons mailadres. We -de kinderen- rekenen op u! 

Jaarverslag 2018 - 2019
Jaarlijks geeft de OV een verantwoording waarbij u inzage krijgt in de activiteiten van de OV en u inzage krijgt in de balans en het jaaroverzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.


Ouderbijdrage – lidmaatschap
De ouderbijdrage is € 40 per schooljaar. In dit bedrag zit ook de -verplichte- bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis. Ouders van kinderen in groep 7 betalen een aanvullend bedrag t.b.v. het schoolkamp. De oudervereniging zal jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Alle ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ideeën naar voren te brengen. Het lidmaatschap van de vereniging is vrijwillig. Ouders die de ouderbijdrage betalen zijn lid van de oudervereniging.

Statuten
Lees hier de statuten van de oudervereniging.

 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter