Expliciete directe instructie

Het beste in jezelf naar boven halen stimuleren wij door kinderen gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Want beginnen met het einddoel voor ogen, zorgt voor succeservaringen en goede leerprestaties bij alle kinderen.

Voor creatief en probleemoplossend denken is een flinke dosis (feiten)kennis nodig, is onze overtuiging. Om onze lessen nog effectiever te maken, trainen wij onszelf in het geven van ‘Expliciete directe instructie’ (EDI). Uitgangspunt daarbij is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra laat op heldere wijze zien dat de leerkracht de sleutel tot succes is. Dit boek beschrijft de bewezen aanpak van EDI. Marcel Schmeier bewerkte dit boek en heeft het voorzien van herkenbare voorbeelden.

De bronafbeelding bekijken

Tijdens een EDI-les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. Als hulpmiddelen gebruiken wij onder meer beurtenstokjes en wisbordjes. Meer weten? Wij vinden het leuk als u naar onze ontwikkeling vraagt! Zie ook bijvoorbeeld https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter