Ontwikkelingsgericht onderwijs

Als kinderen in groep 1 komen kunnen en kennen ze al heel veel. Ze zijn speels en van nature nieuwsgierig naar nieuwe dingen en ervaringen. Kleuters leren spelenderwijs binnen hun individuele niveau van ontwikkeling. Wij spelen daarop in door te werken en spelen in 'hoeken'. De kinderen kiezen een activiteit ('hoek') waarbinnen zij samen en toch op hun eigen niveau kunnen spelen. Deze manier van werken biedt tegelijkertijd mogelijkheden tot extra uitdaging en verrijking voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is een gevarieerd aanbod aan ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Daarnaast is er veel speelgoed waar de kinderen hun fantasie bij kunnen gebruiken. Ook door kinderen in aanraking te laten komen met verschillende materialen bevorderen wij de creativiteit. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Schatkist. Deze methode gebruiken wij als instrument; het voorziet in thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Met activiteiten die passen binnen het thema stimuleren wij intensief de ontwikkeling op het gebied van taal (spreken en luisteren), woordenschat, beginnende geletterdheid en -gecijferdheid, de motoriek en de sociale en emotionele ontwikkeling. 
De methode Rekenrijk is onze leidraad bij het aanbieden van activiteiten op het gebied van beginnende gecijferdheid. Deze methode wordt gebruikt voor het rekenonderwijs vanaf groep 3, dit ondersteunt voor de kinderen de overgang naar het 'echte' rekenen.

De ontwikkelingsgerichte aanpak zet zich voort in de hogere groepen door aandacht voor het zelfstandig werken van kinderen. Kinderen leren om zelfstandig of in kleine groepjes problemen op te lossen. Ook wordt hen keuzevrijheid geboden; in het werk wat zij het eerst of het laatst willen doen (ze leren dus plannen), maar ook om taken en (ver)werk(ingsvormen) te kiezen die aansluiten bij hun eigen interesses en kwaliteiten. Kinderen binnen een groep kunnen verschillend presteren. Wij passen het aanbod aan de behoefte van het individuele kind aan, door leerstof op te delen in basisstof, extra stof (herhaling of verrijking) en keuzestof. Afhankelijk van de individuele behoefte krijgen kinderen meer of minder instructie, herhalings- of verrijkingsstof.

In alle groepen wordt het zelfstandig werken en het werken op je eigen niveau centraal gesteld. In de groepen 1 t/m 3 wordt het zelfstandig werken d.m.v. het kiesbord uitgewerkt. Vanaf groep 4 wordt de basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof vertaald in een (dag- en later) weektaak. Het kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, het vragen van hulp en het elkaar ondersteunen zijn belangrijke voorwaarden. In alle groepen bekwamen wij ons in het lesgeven volgens het expliciete directe instructie model.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter