Tevredenheid

Iedere twee jaar meten alle Archipelscholen de mate van tevredenheid op verschillende aspecten van het onderwijs en de organisatie van de school. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld binnen het team en de MR en hebben geresulteerd in een overzicht van 'gemeten' kwaliteiten en ontwikkelpunten waar wij graag mee aan de slag gaan! Deze worden vertaald naar (streef)doelen en worden opgenomen in het (school)jaarplan. Onderstaande verslagen zijn voortgekomen uit analyse van omvangrijke (cijfermatig) aangeleverde rapportages. U bent van harte welkom deze (ook) in te zien, maakt u in dat geval alstublieft een afspraak met onze directeur.


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter