Halen en brengen
Om de veiligheid voor de kinderen en een rustige start van de lesdag te ondersteunen hanteren wij afspraken voor het halen en brengen van uw kind. Een kwartier voordat de school begint houden twee leerkrachten toezicht op het plein. Wij verzoeken ouders hun kinderen dan ook niet zo vroeg naar school te sturen dat ze ’s ochtends vóór 08.15 uur op het schoolplein zijn. 

Voor de groepen 1/2 geldt: gebruik de zij-ingang. Vanaf 08.15 tot 08.25 uur kunt u met uw kind het lokaal in. Dit geeft u de kans mee te spelen met uw kind en te ervaren met welke materialen de kinderen werken. De groepsleerkracht is aanwezig in het lokaal en begroet alle kinderen bij binnenkomst. Als om 08.25 uur de bel voor de overige groepen gaat, neemt u afscheid van uw kind zodat ook in de groepen 1/2 de les om 08.30 uur kan beginnen. Oudere zussen/broers blijven op het plein totdat voor hen de bel gaat. 

Vijf minuten voor aanvang van de schooltijd gaat de bel. De kinderen (groepen 3-8) mogen dan 
-door de hoofdingang- naar binnen gaan. De pleinwacht houdt hier toezicht op. Tussen 08.25 en 08.30 uur begroeten de leerkrachten de kinderen bij het binnen gaan van hun eigen lokaal en om 08.30 uur beginnen de lessen. Kinderen van leerkrachten die pleinwacht lopen wachten bij de ingang van hun eigen lokaal totdat de leerkracht aanwezig is om hen te begroeten.

De ‘shared space’-strook (rode bestrating) is open van 08.15 - 08.30 uur voor ouders die genoodzaakt zijn hun kind(eren) met de auto te brengen. U rijdt de auto zo ver mogelijk door, stopt op de ‘shared space’-strook, laat uw kind uitstappen en rijdt door. Bij aanvang van de lessen ’s middags en tijdens het ophalen na schooltijd blijft de ‘shared space’-strook gesloten. Er zijn in de omgeving van de school een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Ouders die gebruik maken van de voorschoolse opvang brengen hun kind vanzelfsprekend naar binnen en zullen derhalve geen gebruik maken van de ‘shared space’ (de hekken zijn rond dit tijdstip gesloten).

De ouders van kinderen in de groepen 1/2 brengen hun kind zelf naar de klas. Ouders van kinderen in hogere leerjaren nemen op het plein afscheid van hun kind(eren). Ouders van kinderen in groep 3 mogen in de eerste week na de  zomervakantie hun kind tot aan de deur van de klas brengen en verlaten dan het pand zodat de les op tijd kan beginnen. 

Wij verzoeken u bij het ophalen van uw kinderen te wachten op het plein; verzoek om niet te dicht tegen het gebouw te wachten i.v.m. de groepen die aan de voorzijde van het gebouw les hebben. De leerkrachten van de groepen 1/2 lopen met hun leerlingen mee naar buiten.

Korte mededeling aan de leerkracht
Ouders die een korte mededeling hebben voor de leerkracht van hun kind (bijvoorbeeld bij ziekte) vragen wij om tussen 8.00 en 8.15 uur even binnen te komen of hun bericht telefonisch (tussen 8.00 en 8.30 uur) aan ons door te geven. Na schooltijd bent u van harte uitgenodigd om bijvoorbeeld met uw kind nog even een kijkje in het lokaal te nemen of om contact met de leerkracht te leggen. Dit laatste kan vanzelfsprekend ook telefonisch of via e-mail. Ieder teamlid is bereikbaar via zijn/haar persoonlijke e-mailadres.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter