Onze 'bieb'

Lezen is een van de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkeling van een kind. Lezen bevordert de taalontwikkeling en woordenschatuitbreiding, hieronder valt het stimuleren van leesmotivatie, leesbeleving. Leesbevorderende activiteiten helpen kinderen ontdekken waarom voor hen lezen leuk is. Daarbij is het leren onderscheiden van verschillende soorten tekst en boeken, begrijpend lezen en kunnen praten over een boek van belang. Lezen vergroot je wereldbeeld en stimuleert het gebruik van eigen fantasie. 

In ons Kindcentrum staat het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal. (Voor)lezen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van talenten bij kinderen. Wij vinden het belangrijk dat het presenteren en verkennen van allerlei soorten boeken, gedichten, verhalen en teksten structureel aandacht krijgt binnen ons leesonderwijs en binnen ons Kindcentrum. Om onze visie concreet vorm te kunnen geven werken wij intensief samen met de Graafschap bibliotheken. Zo bundelen wij kwaliteiten ten bate van de ontwikkeling van de kinderen in ons Kindcentrum.

Wij bieden jaarlijks, in samenwerking met de bibliotheek, uitgeverijen en boekhandel, activiteiten aan die het leesplezier van onze kinderen bevorderen. De Kinderboekenweek krijgt schoolbreed aandacht in de vorm van verschillende (lees)activiteiten binnen dit thema. We doen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd en het Voorleesontbijt. Talenten van kinderen, ouders, grootouders en andere betrokkenen worden dan ingezet. Om een extra impuls aan het voorlezen te geven zijn we in 2015 gestart met het voorleesproject vanuit de bibliotheek: ‘De buurt leest voor’. Aandacht voor zowel de functie, de inhoud (leescollectie) en de aankleding van onze schoolmediatheek is geïntensiveerd. In de groepen gaat de aandacht naar het aanbieden van nieuwe werkvormen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van leesplezier en zorgt voor een goede aansluiting bij de werkvormen die in het voortgezet onderwijs worden toegepast.


Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter