In de medezeggenschapsraad denken en beslissen ouders mee over opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs binnen ons Kindcentrum. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. Op de ouderavond in november leggen oudervereniging en medezeggenschapsraad verantwoording af over het werk dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. 

Ledenlijst Medezeggenschapsraad Kindcentrum Adriaan van den Ende
E-mail: mr.adriaanvandenende@archipelprimair.nl

Oudergeleding
Wim Bos(voorzitter)
Sandra Plagman
Sarah Reijenga

Personeelsgeleding
Dorine Oosterveld
Marian Terlingen
Willemijn Jansen


Jaarplanning

Jaarplanning MR 2017-2018

Notulen & verslagen
Schooljaar 2017-2018
Notulen MR 18 september 2017

Schooljaar 2016-2017
Notulen MR 14 september 2016
Notulen MR 21 november 2016
Notulen MR 1 februari 2017
Notulen MR 27 maart 2017
Notulen MR 17 mei 2017
Notulen MR 12 juni 2017

Medezeggenschapsreglement
Medezeggenschapsreglement (versie januari 2009)

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter