Wij streven er naar voor ieder kind binnen de eigen groep aan zijn/haar onderwijsbehoefte tegemoet te kunnen komen. Jarenlang hebben wij ons versterkt in de begeleiding van kinderen die speciale zorg nodig hebben. Daardoor groeide de behoefte om (ook) begaafde en hoogbegaafde kinderen op hun niveau onderwijs te bieden. 

Als alle Archipelscholen volgden wij het traject ‘Excellentie’. Het team kreeg basis scholing omtrent de begeleiding van (meer)begaafde kinderen. Doel van het traject is het samenwerkend verbeteren van het welbevinden van de doelgroep; een maximale ontwikkeling voor kinderen en het ontwikkelen van een beleidsplan/protocol per school door middel van een lerend netwerk. Inmiddels hebben wij een protocol voor de signalering en begeleiding van begaafde en hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er een andere invulling van het leerstofaanbod. Voor een uitdagender begeleiding van de begaafde kinderen uit groep 5 t/m 8 zetten we o.a. de ‘pittige plustorens’ in. De pittige plustorens bevatten projecten die voor de  kinderen een uitdagende verrijking in de vorm van verbreding en verdieping bieden. 

Al in de kleuterklassen worden leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd. De leerkrachten hebben kennis van en werken met een aangepast aanbod voor de doelgroep. Het aanbieden van een compact programma bij lezen en rekenen is geborgd middels de methodes die standaard differentiëren naar drie cognitieve niveaus. Bij het kiezen van nieuwe methoden is en wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze doelgroep.

 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter